Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ομαδικών μαθημάτων που σας παρέχουμε!

Λίστα Ομαδικών Μαθημάτων
Tετάρτη
26/02/2020
Πέμπτη
27/02/2020
Παρασκευή
28/02/2020
Σάββατο
29/02/2020
Kυριακή
01/03/2020
Δευτέρα
02/03/2020
Tρίτη
03/03/2020
08:00-08:50
Α Αίθουσα
CIRCUIT TRAINING 1
CIRCUIT TRAINING 1
ΕΙΡΗΝΗ
0 /8
Προσθήκη
08:00-08:50
Α Αίθουσα
CYCLING
CYCLING
ΕΥΓΕΝΙΑ
7 /7
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
08:00-08:50
Α Αίθουσα
SUSPENSION TRAINING 2
SUSPENSION TRAINING 2
ΕΥΓΕΝΙΑ
5 /8
Προσθήκη
08:00-08:50
Α Αίθουσα
BODY BAR
BODY BAR
ΕΥΓΕΝΙΑ
0 /8
Προσθήκη
09:00-09:50
Α Αίθουσα
BALANCE PILATES
BALANCE PILATES
ΕΙΡΗΝΗ
5 /8
Προσθήκη
09:00-09:50
Α Αίθουσα
INTERVAL TRAINING
B,C
ΕΥΓΕΝΙΑ
3 /8
Προσθήκη
09:00-09:50
Β Αίθουσα
HIIT STRENGTH
HIIT STRENGTH
ΕΥΓΕΝΙΑ
1 /6
Προσθήκη
09:00-09:50
Α Αίθουσα
ΤΑΒΑΤΑ
ΤΑΒΑΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ
0 /8
Προσθήκη
10:00-10:50
Α Αίθουσα
TOTAL BODY 1
TOTAL BODY 1
ΕΙΡΗΝΗ
3 /8
Προσθήκη
10:00-10:50
Β Αίθουσα
VINYASA YOGA
VINYASA YOGA
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
10:00-10:50
Α Αίθουσα
ABS & LEGS
ABS & LEGS
ΕΥΓΕΝΙΑ
6 /8
Προσθήκη
10:00-10:50
Α Αίθουσα
ABS & LEGS
ABS & LEGS
ΕΥΓΕΝΙΑ
0 /8
Προσθήκη
12:00-12:50
Κεντρική Αίθ.
PILATES REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
0 /2
Προσθήκη
11:00-11:50
Κεντρική Αίθ.
PILATES REFORMER
ΕΥΓΕΝΙΑ
0 /2
Προσθήκη
16:00-16:50
Α Αίθουσα
CSBT
CSBT
ΕΙΡΗΝΗ
1 /8
Προσθήκη
16:00-16:50
Α Αίθουσα
ΤΑΒΑΤΑ
ΤΑΒΑΤΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
0 /8
Προσθήκη
16:00-16:50
Β Αίθουσα
CYCLING
CYCLING
ΕΥΓΕΝΙΑ
7 /7
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
12:00-12:50
Κεντρική Αίθ.
PILATES REFORMER
ΕΥΓΕΝΙΑ
0 /2
Προσθήκη
17:00-17:50
Α Αίθουσα
ΤΑΒΑΤΑ
ΤΑΒΑΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ
2 /8
Προσθήκη
17:00-17:50
Β Αίθουσα
PILATES IN-TRINITY CONCEPT
ΕΙΡΗΝΗ
0 /6
Προσθήκη
16:00-16:50
Α Αίθουσα
AERIAL HAMMOCK DANCE
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
0 /7
Προσθήκη
16:00-16:50
Α Αίθουσα
BODY SCULPT 1
BODY SCULPT 1
ΕΙΡΗΝΗ
5 /8
Προσθήκη
18:00-18:50
Β Αίθουσα
CYCLING
CYCLING
ΕΥΓΕΝΙΑ
7 /7
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
17:00-17:50
Α Αίθουσα
AERIAL HAMMOCK DANCE
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
0 /7
Προσθήκη
17:00-17:50
Α Αίθουσα
CIRCUIT TRAINING 1
CIRCUIT TRAINING 1
ΕΥΓΕΝΙΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
17:00-17:50
Α Αίθουσα
SUSPENSION TRAINING 1
SUSPENSION TRAINING 1
ΕΙΡΗΝΗ
6 /7
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
18:00-18:50
Α Αίθουσα
AERIAL YOGILATES
AERIAL YOGILATES
ΕΙΡΗΝΗ
1 /7
Προσθήκη
18:00-18:50
Α Αίθουσα
ABS & LEGS
ABS & LEGS
ΕΥΓΕΝΙΑ
6 /8
Προσθήκη
18:00-18:50
Α Αίθουσα
30'min LEGS/30'min HARD CORE
30'min LEGS/30'min HARD CORE
ΕΥΓΕΝΙΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
18:00-18:50
Β Αίθουσα
CYCLING
CYCLING
ΕΙΡΗΝΗ
7 /7
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
19:00-19:50
Α Αίθουσα
BODY CONCEPT
BODY CONCEPT
ΕΥΓΕΝΙΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
19:00-19:50
Α Αίθουσα
BODY CONCEPT
BODY CONCEPT
ΕΥΓΕΝΙΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
19:00-19:50
Β Αίθουσα
HIIT STRENGTH
HIIT STRENGTH
ΕΥΓΕΝΙΑ
6 /6
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
19:00-19:50
Α Αίθουσα
TOTAL BODY 1
TOTAL BODY 1
ΕΙΡΗΝΗ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
19:00-19:50
Κεντρική Αίθ.
PILATES REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
2 /2
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
20:00-20:50
Β Αίθουσα
VINYASA YOGA
VINYASA YOGA
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /8
Προσθήκη
19:00-19:50
Α Αίθουσα
THERAPEUTIC EXERCISE 3
ΕΙΡΗΝΗ
4 /8
Προσθήκη
20:00-20:50
Α Αίθουσα
PILATES DYNAMIC
PILATES DYNAMIC
ΕΙΡΗΝΗ
7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
20:00-20:50
Α Αίθουσα
PILATES EQUIPMENT
PILATES EQUIPMENT
ΕΥΓΕΝΙΑ
3 /8
Προσθήκη
20:00-20:50
Α Αίθουσα
TOTAL BODY 2
TOTAL BODY 2
ΕΥΓΕΝΙΑ
4 /8
Προσθήκη
20:00-20:50
Α Αίθουσα
CSBT
CSBT
ΕΥΓΕΝΙΑ
7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
21:00-21:50
Α Αίθουσα
ΤΑΒΑΤΑ
ΤΑΒΑΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ
4 /8
Προσθήκη
20:00-21:30
Β Αίθουσα
ASTANGA VINYASA
ASTANGA VINYASA
ΑΝΤΩΝΗΣ
6 /8
Προσθήκη
21:00-21:50
Β Αίθουσα
CYCLING
CYCLING
ΕΙΡΗΝΗ
3 /7
Προσθήκη
21:00-21:50
Α Αίθουσα
CROSS TRAINING 2
CROSS TRAINING 2
ΕΙΡΗΝΗ
7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
21:00-21:50
Α Αίθουσα
CROSS TRAINING 2
CROSS TRAINING 2
ΕΥΓΕΝΙΑ
6 /8
Προσθήκη
21:00-21:50
Β Αίθουσα
HATHA FLOW
HATHA FLOW
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη