Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ομαδικών μαθημάτων που σας παρέχουμε!

Tρίτη
15/10/2019
Tετάρτη
16/10/2019
Πέμπτη
17/10/2019
Παρασκευή
18/10/2019
Σάββατο
19/10/2019
Kυριακή
20/10/2019
Δευτέρα
21/10/2019
08:00-08:50
Α Αίθουσα
BODY BAR
BODY BAR
ΕΥΓΕΝΙΑ
5 /8
Προσθήκη
08:00-08:50
Α Αίθουσα
53 BOOT CAMP
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
1 /8
Προσθήκη
08:00-08:50
Α Αίθουσα
CYCLING
CYCLING
ΕΥΓΕΝΙΑ
5 /7
Προσθήκη
08:00-08:50
Α Αίθουσα
ST vs CYCLING
ΕΥΓΕΝΙΑ
3 /8
Προσθήκη
09:00-09:50
Α Αίθουσα
53 BOOT CAMP
STUDIO53
1 /8
Προσθήκη
08:00-08:50
Α Αίθουσα
ABS & LEGS
ABS & LEGS
ΕΥΓΕΝΙΑ
1 /8
Προσθήκη
09:00-09:50
Α Αίθουσα
TABATA VS CYCLING
TABATA VS CYCLING
ΕΥΓΕΝΙΑ
4 /8
Προσθήκη
09:00-09:50
Α Αίθουσα
PILATES IN-TRINITY CONCEPT
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
0 /7
Προσθήκη
09:00-09:50
Α Αίθουσα
INTERVAL TRAINING
B,C
ΕΥΓΕΝΙΑ
3 /8
Προσθήκη
09:00-09:50
Α Αίθουσα
POWER CARDIO
POWER CARDIO
ΕΥΓΕΝΙΑ
4 /8
Προσθήκη
10:00-10:50
Α Αίθουσα
PHA 1
PHA 1
STUDIO53
4 /8
Προσθήκη
09:00-09:50
Α Αίθουσα
AERIAL PILATES LEVEL 1
AERIAL PILATES LEVEL 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /7
Προσθήκη
10:00-10:50
Α Αίθουσα
ABS & LEGS
ABS & LEGS
ΕΥΓΕΝΙΑ
2 /8
Προσθήκη
10:00-10:50
Α Αίθουσα
AERIAL YOGA LEVEL 1
AERIAL YOGA LEVEL 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5 /7
Προσθήκη
10:00-10:50
Α Αίθουσα
VINYASA YOGA
VINYASA YOGA
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5 /8
Προσθήκη
10:00-10:50
Α Αίθουσα
ABS & LEGS
ABS & LEGS
ΕΥΓΕΝΙΑ
0 /8
Προσθήκη
11:00-11:50
Α Αίθουσα
SUSPENSION TRAINING 1
SUSPENSION TRAINING 1
STUDIO53
4 /8
Προσθήκη
09:00-09:50
Β Αίθουσα
CYCLING
CYCLING
ΕΥΓΕΝΙΑ
0 /7
Προσθήκη
10:00-10:50
Β Αίθουσα
HATHA FLOW
HATHA FLOW
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
10:00-10:50
Β Αίθουσα
TOTAL BODY 1
TOTAL BODY 1
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
1 /8
Προσθήκη
16:00-16:50
Α Αίθουσα
BODY SCULPT 1
BODY SCULPT 1
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
1 /8
Προσθήκη
10:00-10:50
Β Αίθουσα
YOGA IN-TRINITY CONCEPT
YOGA IN-TRINITY CONCEPT
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 /6
Προσθήκη
12:00-12:50
Α Αίθουσα
PILATES DYNAMIC
PILATES DYNAMIC
STUDIO53
6 /8
Προσθήκη
10:00-10:50
Α Αίθουσα
TOTAL BODY 1
TOTAL BODY 1
ΕΥΓΕΝΙΑ
0 /8
Προσθήκη
16:00-16:50
Α Αίθουσα
ΤΑΒΑΤΑ
ΤΑΒΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
3 /8
Προσθήκη
16:00-16:50
Α Αίθουσα
PILATES DYNAMIC
PILATES DYNAMIC
ΕΥΓΕΝΙΑ
6 /8
Προσθήκη
17:00-17:50
Α Αίθουσα
SUSPENSION TRAINING 1
SUSPENSION TRAINING 1
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
3 /8
Προσθήκη
16:00-16:50
Α Αίθουσα
53 BOOT CAMP
ΕΙΡΗΝΗ
1 /8
Προσθήκη
10:00-10:50
Β Αίθουσα
THERAPEUTIC EXERCISE 7
THERAPEUTIC EXERCISE 7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /6
Προσθήκη
17:00-17:50
Β Αίθουσα
PILATES IN-TRINITY CONCEPT
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
3 /6
Προσθήκη
17:00-17:50
Α Αίθουσα
CIRCUIT TRAINING 1
CIRCUIT TRAINING 1
ΕΥΓΕΝΙΑ
1 /8
Προσθήκη
18:00-18:50
Α Αίθουσα
AERIAL YOGA LEVEL 2
AERIAL YOGA LEVEL 2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /7
Προσθήκη
17:00-17:50
Α Αίθουσα
PHA 2
ΕΙΡΗΝΗ
1 /8
Προσθήκη
16:00-16:50
Α Αίθουσα
ST vs CYCLING
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
0 /8
Προσθήκη
18:00-18:50
Α Αίθουσα
ABS & LEGS
ABS & LEGS
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
18:00-18:30
Α Αίθουσα
BURNING LEGS
BURNING LEGS
ΕΥΓΕΝΙΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
18:00-18:50
Β Αίθουσα
CYCLING
CYCLING
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
7 /7
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
17:00-17:50
Β Αίθουσα
THERAPEUTIC EXERCISE 7
THERAPEUTIC EXERCISE 7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 /6
Προσθήκη
17:00-17:50
Α Αίθουσα
AERIAL PILATES LEVEL 1
AERIAL PILATES LEVEL 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
0 /7
Προσθήκη
18:00-18:50
Β Αίθουσα
HATHA FLOW
HATHA FLOW
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /8
Προσθήκη
18:30-19:00
Α Αίθουσα
BURNING ABS
BURNING ABS
ΕΥΓΕΝΙΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
19:00-19:50
Α Αίθουσα
TOTAL BODY 1
TOTAL BODY 1
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
18:00-18:50
Α Αίθουσα
AERIAL YOGA LEVEL 1
AERIAL YOGA LEVEL 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4 /7
Προσθήκη
17:00-17:50
Β Αίθουσα
CYCLING
CYCLING
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
1 /7
Προσθήκη
19:00-19:50
Α Αίθουσα
BODY CONCEPT
BODY CONCEPT
ΕΥΓΕΝΙΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
19:00-19:50
Α Αίθουσα
AERIAL PILATES LEVEL 1
AERIAL PILATES LEVEL 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
7 /7
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
19:00-19:50
Β Αίθουσα
SYNCHRONISED PILATES
SYNCHRONISED PILATES
ΛΙΝΑ
3 /8
Προσθήκη
18:00-18:50
Β Αίθουσα
CYCLING
CYCLING
ΕΥΓΕΝΙΑ
7 /7
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
18:00-18:50
Α Αίθουσα
AERIAL YOGA LEVEL 2
AERIAL YOGA LEVEL 2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 /7
Προσθήκη
19:00-19:50
Β Αίθουσα
BARRE A TERRE CONCEPT
BARRE A TERRE CONCEPT
ΛΙΝΑ
4 /8
Προσθήκη
19:00-19:50
Β Αίθουσα
CYCLING
CYCLING
ΕΥΓΕΝΙΑ
7 /7
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
20:00-20:50
Α Αίθουσα
INTERVAL TRAINING
B,C
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
4 /8
Προσθήκη
19:00-19:50
Α Αίθουσα
BODY CONCEPT
BODY CONCEPT
ΕΥΓΕΝΙΑ
7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
18:00-18:50
Β Αίθουσα
BALANCE PILATES
BALANCE PILATES
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
0 /8
Προσθήκη
20:00-20:50
Α Αίθουσα
TOTAL BODY 2
TOTAL BODY 2
ΓΙΩΡΓΟΣ
7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
20:00-20:50
Α Αίθουσα
TOTAL BODY 2
TOTAL BODY 2
ΕΙΡΗΝΗ
4 /8
Προσθήκη
21:00-21:50
Α Αίθουσα
CIRCUIT TRAINING 2
ΓΙΩΡΓΟΣ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
19:00-19:30
Α Αίθουσα
BURNING LEGS
BURNING LEGS
ΕΥΓΕΝΙΑ
7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
20:00-20:50
Β Αίθουσα
VINYASA YOGA
VINYASA YOGA
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
6 /8
Προσθήκη
20:00-20:50
Β Αίθουσα
HATHA FLOW
HATHA FLOW
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
21:00-21:50
Β Αίθουσα
CYCLING
CYCLING
ΕΙΡΗΝΗ
7 /7
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
19:30-20:00
Α Αίθουσα
BURNING ABS
BURNING ABS
ΕΥΓΕΝΙΑ
7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
21:00-21:50
Α Αίθουσα
53 BOOT CAMP
ΕΥΓΕΝΙΑ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
21:00-21:50
Α Αίθουσα
CROSS TRAINING 2
CROSS TRAINING 2
ΓΙΩΡΓΟΣ
8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μπείτε στην λίστα αναμονής
20:00-20:50
Α Αίθουσα
BODY SCULPT 1
BODY SCULPT 1
ΕΙΡΗΝΗ
0 /8
Προσθήκη
21:00-21:50
Β Αίθουσα
PILATES DYNAMIC
PILATES DYNAMIC
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
20:00-21:30
Β Αίθουσα
ROCKET VINYASA
ROCKET VINYASA
ΑΝΤΩΝΗΣ
4 /8
Προσθήκη
21:00-21:50
Α Αίθουσα
INTERVAL TRAINING
B,C
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
4 /8
Προσθήκη